Pisanie prac na zamówienie

7 lutego 2017 0

Praca licencjacka, czyli praca pisemna, której napisanie, jak i przedstawienie na egzaminie końcowym, jakim jest egzamin licencjacki, jest sprawą niezwykle istotną. Z tego właśnie powodu […]

Filozofia średniowieczna

6 lutego 2017 0

Filozofia średniowieczna, przyznając prymat wartościom duchowym nad materialnymi, niejednolicie jednak interpretuje ich wzajemny stosunek. Powszechny, zwłaszcza w późnym średniowieczu, staje się pogląd o nikłej wartości […]

Pisarze renesansowi

5 lutego 2017 0

Pisarze renesansowi znaleźli więc sposób na zmienność fortuny, zalecając uniezależnienie się od jej kaprysów i odgrodzenie obojętnością. To znowu jeden z głównych motywów Pieśni Kochanowskiego: […]

Charakterystyka okresu

5 lutego 2017 0

Charakterystyka okresu powinna ujawnić zasadnicze kierunki zmian, ich przesłanki. Okres jest „fragmentem procesu historycznoliterackiego”, jest przebiegiem, akcją. Znajdują w odniesieniu do niego zastosowanie podstawowe pojęcia […]

Model literatury

5 lutego 2017 0

Model literatury da się określić poprzez funkcję, którą pełni autor i odbiorca, a także poprzez występowanie dzieła w tym, a nie innym obiegu społecznym. Inna […]

 • Wydawcy i drukarze

  Ruchliwi wydawcy i drukarze, korzystający ze współpracy całego grona literatów, częściowo związanych z uniwersytetem i mających niższe stopnie naukowe, udostępnili – w przekładach na język […]

 • Kultura średniowieczna

  Kultura średniowieczna wykazuje wiele cech wspólnych, co związane jest przede wszystkim z dominującą rolą Kościoła. Nauka, sztuka, piśmiennictwo rozwijają się głównie w ośrodkach kościelnych, przy […]

 • Kultura literacka danego okresu

  Kultura literacka danego okresu – w ujęciu zaproponowanym przez Stefana Żółkiewskiego – to zjawiska składające się na społeczną sytuację komunikacji literackiej to funkcjonujące w tym […]

 • Sprawa języka

  Dochodzi do tego niebagatelna sprawa języka. Odrodzenie antyku i literatury antycznej to w kontekście sztuki słowa twórczość naśladująca starożytnych – w ich własnym języku. Liczne […]

 • Bóg i człowiek

  Dla filozofii średniowiecznej dwa pojęcia są centralne: Bóg i człowiek. Oba pozostają ze sobą w ścisłym związku. Bóg nie stanowi abstrakcyjnej idei, jest osobą. Jednakże […]

Kategorie